O firme

Naša firma vykonáva sprostredkovanie práce opatrovateľkám a zdravotným sestrám v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku.

Práca opatrovateľky je náročné povolanie nielen po fyzickej ale aj po psychickej stránke. Preto je dôležité, aby ste pri hľadaní práce opatrovateľky mali po boku spoľahlivého a skúseného partnera, ktorý Vám pomôže nájsť tú správnu rodinu a v prípade potreby Vám dokáže kompetentne pomôcť a poradiť.

Aké podmienky treba spĺňať?

 • Opatrovateľské vzdelanie (kurz min. 200hod.), sanitár alebo zdravotná sestra
 • Znalosť nemeckého jazyka
 • Empatický prístup k starým a chorým ľuďom
 • Psychickú a fyzickú spôsobilosť pre prácu opatrovateľa
 • Schopnosť viesť domácnosť a variť
 • Bezúhonnosť

Aký je postup pri hľadaní práce prostredníctvom našej agentúry?

 • Osobný pohovor dohodnutý telefonicky
 • Vypísanie dotazníka
 • Krátke preskúšanie  nemeckého jazyka
 • Počas pohovoru je poskytnuté nahliadnutie do zmluvy, pričom budú jednotlivé body v nich vysvetlené. Na pohovore zmluvu nepodpisujete, jedná sa o informačné stretnutie.
 • Na základe osobného pohovoru Vás budeme evidovať v našej databáze, z ktorej vychádzame pri priraďovaní opatrovateľov k pacientom.
 • Vybraný uchádzač bude telefonicky oslovený s konkrétnou ponukou a budú mu spresnené všetky informácie ohľadom pacienta.

Registrácia, evidencia uchádzačov a osobný pohovor sú vždy bezplatné!

Komplexná starostlivosť o Vás zahŕňa:

 • Sprostredkovanie pacienta (2 alebo 3 týždňové turnusy)
 • Poradenstvo ohľadom prihláseniach, odhláseniach na príslušných úradoch, detských prídavkoch, poistných platbách, a pod.
 • Sprostredkovanie dopravy v plnej miere z domu až ku klientovi a späť
 • V prípade potreby zabezpečíme zaškolenie na danú diagnózu od dis. sestry pacienta i opatrovateľky

Platobné podmienky:

Platobné podmienky sa pohybujú od 40 – 80 € / deň, v závislosti od zdravotného stavu konkrétneho pacienta a skúsenosti opatrovateľky / zdravotnej sestry.

Plné preplácanie cestovných nákladov po odpracovanom min. 14-dňovom turnuse.